#

About Us

เกี่ยวกับเรา

นับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2553 บริษัท โอเอซิส เมดิคัล เซอร์วิส จำกัด ได้มุ่งมั่นคัดสรรเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อนำเสนอแก่โรงพยาบาลชั้นนำในประเทศไทย โดยมีทั้งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศและผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานระดับโลก

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งของบริการทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานทั่วประเทศ บริษัทฯจึงมีปณิธานในการสร้างความเชี่ยวชาญแก่บุคลากรในองค์กร ให้พร้อมสำหรับการให้บริการอย่างมีคุณภาพ ด้วยผลิตภัณฑ์ชั้นนำและทันสมัย เพื่อส่งเสริมการรักษาและบริการทางการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพในระดับสากล