#

News & Events

News & Events

News : ภาพบรรยากาศการจัดประชุมวิชาการ โครงการอบรม

"การรวมศูนย์การจัดการอุปกรณ์ปราศจากเชื้อและการเตรียมความพร้อมการใช้ Tracking System"  โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 และ 9 ธันวาคม 2563 เพื่อพัฒนามาตรฐานระบบการทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อ ตามกำหนดของ APSIC โดยคุณเดชา สุนทรกนิษฐา Marketing Manager บริษัท โอเอซิส เมดิคัล เซอร์วิส จำกัด ได้รับเชิญร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง ระบบ Tracking System ได้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ด้วย